Facepage

TỔNG QUAN DỰ ÁN

VỊ TRÍ DỰ ÁN

THIẾT KẾ DỰ ÁN

MẶT BẰNG TẦNG

BLOCK A
BLOCK A

MẶT BẰNG CĂN HỘ

CĂN HỘ A8 - 1 PHÒNG NGỦ
CĂN HỘ A8 - 1 PHÒNG NGỦ
CĂN HỘ A4 + A7 - 2 PHÒNG NGỦ
CĂN HỘ A4 + A7 - 2 PHÒNG NGỦ
CĂN HỘ A3 - 2 PHÒNG NGỦ
CĂN HỘ A3 - 2 PHÒNG NGỦ
CĂN HỘ A5 + A6 - 2 PHÒNG NGỦ
CĂN HỘ A5 + A6 - 2 PHÒNG NGỦ
CĂN HỘ A2 - 2 PHÒNG NGỦ
CĂN HỘ A2 - 2 PHÒNG NGỦ
CĂN HỘ A1 - 3 PHÒNG NGỦ
CĂN HỘ A1 - 3 PHÒNG NGỦ

TIỆN ÍCH DỰ ÁN

HÌNH ẢNH

CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG